12.7 кг тежина

quarter 3

Македонско-англиски речник. 2013.

Look at other dictionaries:

 • тежина — същ. тежест, товар, тегло същ. тягост, бреме същ. авторитет, влияние, важност, значение, стойност, достойнство …   Български синонимен речник

 • атомска тежина — физ. број што покажува колку пати е потежок атомот на некој елемент од атомот на водородот 2. фиг. многу ситен, неделив …   Macedonian dictionary

 • велтер — (анг. welter) спорт. 1. во боксот: категорија за боксери чија тежина изнесува до 67 кг 2. во борењето: категорија за борачи со тежина до 78 кг …   Macedonian dictionary

 • импондерабилен — (лат. imponderablis) што не може да се мери, што нема тежина, немерлив по тежина …   Macedonian dictionary

 • импондерабилии — (лат. imponderabilia) мн. работи што не можат да се мерат по тежина, што немаат физичка тежина (на пр., морални вредности, чувства, мисли итн.) …   Macedonian dictionary

 • килопонд — (грч. chilioi, лат. pondus тежина) единица за мерење на сила и тежина (1. 000 понда) скр. кп (kp) …   Macedonian dictionary

 • либра — (лат. libra вага) 1. првобитно: староримска мера за тежина, фунта 2. подоцна: мера за тежина од 12, 5 кг (во Шпанија, Португалија и Бразил) 3. вага, особено аптекарска вага 4. староримска сребрена монета од 100 денари (по неа го добила името… …   Macedonian dictionary

 • нето — (итал. netto) 1. чиста тежина на стоката (без амбалажата) 2. чиста цена на стоката по одбивањето на попустите 3. чист приход по одбивањето на сите расходи нето баланс а) во надворешната трговија: еднаквост на увозот и извозот; 6) во… …   Macedonian dictionary

 • понд — (лат. pondus тежина) физ. единица за мерење на сила и тежина, илјадити дел од килопондот знак п …   Macedonian dictionary

 • фунта — (лат. pondus тежина товар тег) 1. мера за тежина, околу 1/2 кг (различна во разни земји) 2. парична единица во некои земји (Англија, Египет, Либан и др.) …   Macedonian dictionary

 • ТЕЖЬ — ТЕЖЬ, тежина, тежевина южн. кежь, кежина, затрапез. Толковый словарь Даля. В.И. Даль. 1863 1866 …   Толковый словарь Даля

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.